การซักประวัติลูกค้าก่อนให้บริการสักคิ้ว สิ่งสำคัญที่ช่าง สักคิ้วไม่ควรละเลย

การสักคิ้ว สิ่งสำคัญก่อนที่จะทำการสักคิ้วแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ก็คือการซักประวัติของลูกค้า ที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ ซึ่งมีความจำเป็น และสำคัญในการสักคิ้วเป็นอย่างมาก จุดประสงค์ของการซักประวัติลูกค้าก็คือเพื่อเก็บข้อมูลและวินิจฉัยสาเหตุที่อาจทำให้เกิดภาวะเสี่ยง จากการสักและเป็นการหลีกเลี่ยงป้องกัน ภาวะความเสี่ยงหลังการสักให้มากที่สุด เนื่องจาก มีโรคประจำตัวบางอย่างและในบางอาการ ที่ไม่สามารถสักคิ้วได้  หากไม่มีการซักประวัติก่อนการสักคิ้วอาจจะทำให้ เกิดอันตรายหรือเสี่ยงหลักสักตามมา สำหรับลูกค้าและ ช่างสัก จะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง

ในการซักประวัตินั้นเป็นแนวทางก็ง่ายที่ใช้กันโดยทั่วไป แต่ยังไม่มีวิธีการใดที่จะครอบคลุมการซักประวัติได้ทั้งหมด ดังนั้นในการซักประวัติ จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ พยายามใช้หัวข้อต่างๆ เป็นแนวทาง ในการซักประวัติอย่างเป็นระบบ มีการยืดหยุ่นในการซักประวัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และพยายามอย่าใช้เวลา ในการซักประวัตินานจนเกินไป

ขั้นตอนในการซักประวัติลูกค้า

1 สอบถามประวัติส่วนตัว เพื่อเก็บเป็นประวัติ เผื่อลูกค้ามาใช้บริการครั้งต่อไป

2 สอบถามสภาพผิวหน้า วิเคราะห์ และวางแผนการสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เบิ่งคะในสภาพผิวหน้า ของลูกค้าแต่ละคนจะมีผลในการสักคิ้วเข้ม มีผิวมัน ก็อาจจะทำให้การสักติดยากกว่าผิวธรรมดาทั่วไป สักได้ตามปกติและช่างจะวิเคราะห์และมีเทคนิคในการสั่งของลูกค้าที่มีผิวหน้าในแต่ละแบบ

3 สอบถามประวัติสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยง สำหรับผู้ที่ มีโรคประจำตัวหรืออาการที่ไม่สามารถทำการสักคิ้วได้ เพื่อความระมัดระวัง และลดภาวะความเสี่ยงและอันตราย หลังจากการสักคิ้ว

การสักคิ้ว เป็นการเสริมความงาม ทางผิวหนังภายนอกชนิดหนึ่ง ที่ดูแล้ว อาจจะไม่มี ความเสี่ยงใดๆ ไม่ใช่ว่าการสักคิ้ว ใครๆก็สามารถสั่งได้ทุกคน ถึงแม้จะเป็นการ สักลงบริเวณผิวหนังชั้นนอก แต่ ข้อห้าม และความเสี่ยงที่จะตามมา ก็มีส่วนสำคัญ พี่ต้อง ระวัง เช่นกัน ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการจะสักคิ้วว่ามี ส่วนข้อห้ามหรืออาการที่ไม่ควรสักคิ้วหรือไม่ ในด้านของช่างสักคิ้ว ที่ผ่านหลักสูตรการเรียนสักคิ้วมาแล้วจะรู้ว่าโรคประจำตัวชนิดใดที่ไม่ควรสักคิ้ว และอาการป่วยหรือผลข้างเคียงที่จะตามมา หลังจากการสักคิ้ว ดังนั้นช่างสักคิ้ว จึงไม่ควรมองข้ามการซักประวัติลูกค้าก่อนให้บริการสักคิ้วทุกคนและทุกครั้งที่เป็นสิ่งสำคัญขั้นตอนแรกในการ ก่อนที่จะมีการสักคิ้วค่ะ