วิธีการแก้ไขคิ้วในรูปแบบต่างๆสามารถแก้ไขได้โดยวิธีใดบ้าง

     คิ้วเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของใบหน้าเป็นอวัยวะที่สามารถแสดงอารมณ์ต่างๆที่แสดงออกทางด้านใบหน้าได้ดีและในคิ้วธรรมชาติของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน เช่น บางคนมีคิ้วที่บางบางคนมีคิ้วหนาหรือคิ้วโก่ง คิ้วดก  คิ้วแหว่งจากรอยบาดแผลหรือจากอาการของโรคประจำตัวดังนั้นวิธีการแก้ไขคิ้วในรูปแบบต่างๆสามารถแก้ไขได้โดยวิธีใดบ้างมีดังต่อไปนี้ค่ะ

  1.  สำหรับคนที่คิ้วดก สามารถแก้ไขได้โดยร่างโครงคิ้วใหม่ด้วยดินสอเขียนคิ้วบางๆและใช้แหนบถอนขนคิ้วที่ขึ้นพ้นจากแนวที่เขียนไว้ การเขียนโครงร่างคิ้วใหม่นี้ให้ยกส่วนของหางคิ้วโดยยกขึ้นตรงส่วนกลางคิ้วไปถึงหางคิ้วเดิมและวาดเส้นขนคิ้วลงในทรง ของคิ้วใหม่และใช้แปรงปัดขนคิ้วให้ได้รูป
  2. สำหรับคนที่คิ้วหนาเกินไป อาจจะทำให้ใบหน้าดูดุและแก้ไขตกแต่งคิ้วลำบากส่วนมากมักจะมีโครงคิ้วที่ดีอยู่แล้วจึงสามารถถอนขนคิ้วบริเวณหัวคิ้วที่ดกออก ให้ถอดออกทีละเส้นเมื่อแต่งคิ้วให้ได้รูปแล้วไม่จำเป็นต้องเขียนคิ้วก็ได้เพียงแค่ใช้แปรงปัดขนคิ้วให้ได้รูปมีระเบียบ
  3. สำหรับคนที่มีคิ้วบาง คิ้วชนิดนี้มักจะมีโครงร่างดีอยู่แล้วเพียงแค่เติมเส้นขนคิ้วลงไปให้ดูหนาขึ้น สำหรับวิธี แก้ไขโดยวาดเส้นเดิมออกมาจากคิ้วจริงให้ดูหนาขึ้นเล็กน้อยต้องระวังอย่าให้เติมคิ้วมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้คิ้วดูแข็งกระด้าง
  4. สำหรับคนที่มีคิ้วรกรุงรัง มักจะมีขนคิ้วที่ไม่เป็นระเบียบและชี้ปัดไปคนละทางจึงเป็นการยากที่จะเขียนคิ้วให้ดี การแก้ไขสามารถใช้กรรไกรตัดขนคิ้วตัดเล็มบริเวณคิ้วที่ชี้ออกไปคนละทิศละทางและถอนขนคิ้วบริเวณส่วนเกินแล้วใช้ดินสอเขียนคิ้ววาดโครงคิ้วใหม่และปัดมาสคาร่าคิ้วให้เส้นคิ้วไปในแนวทิศทางเดียวกันค่ะ

    สำหรับวิธีการแก้ไขด้วยการสักคิ้วเพื่อแก้ไขโครงคิ้วนั้น จะต้องมีความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกันออกไป การสักคิ้ว เป็นการใช้เครื่องสักที่มีเข็มขนาดเล็ก และจุ่มสีที่ใช้สัก จากนั้นก็สักลงบนผิว ไปตามรูปทรงที่วาดไว้ การที่สีจะติดทนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของการสัก ฝีมือของช่าง คุณภาพของสีหมึกที่ใช้ในการสัก ลักษณะผิวของผู้ที่รับการสัก และการดูแลเอาใจใส่ของตัวผู้ที่รับการสักเองด้วย โดยส่วนมากอยู่ที่ 2-5 ปี จะเริ่มจางไป ปัจจุบันมีการพัฒนาการสักคิ้วในหลายๆ แบบเกิดขึ้น เพื่อสรรหาสิ่งที่ดีและสวยที่สุดให้กับคิ้ว จึงมีผู้นิยมการสักคิ้วและเรียนสักคิ้วมากขึ้นทั้งผู้หญิและผู้ชายค่ะ

สนใจเรียนสักคิ้วด้วยมาตรฐานการสอนแบบมืออาชีพ ศูนย์ความงามครบวงจร

ติดต่อสอบถามได้ที่ “ครูมด”

เบอร์ : 080-4456090

Line :  :  http://nav.cx/2oBGPLd

เยี่ยมชมเว็ปไซส์    www.bsa-eyebrow.com เยี่ยมชมFacebook:    https://www.facebook.com/Eyebrow.By.BSA/