โรคความดันโลหิตสูงหรือ hypertension  สาเหตุที่ควรหลีกเลี่ยงการสักคิ้ว

         การสักคิ้วถึงแม้จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่ใครจะรู้บ้างว่ามีโรคและอาการบางอย่างที่ไม่แนะนำให้สักคิ้ว อย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงทำไมจึงไม่ควรทำการสักคิ้ว

         โรคความดันโลหิตสูงหรือ hypertension เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงแคบลง หรือเกิดการหดตัวของหลอดเลือดเล็กๆทั่วร่างกายซึ่งทำให้เลือดที่จะไปเลี้ยงร่างกายผ่านหลอดเลือดดังกล่าวได้ช้าและน้อยลง ทำให้หัวใจต้องบีบตัวมากขึ้นสูบฉีดเลือดแรงขึ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปตามหลอดเลือดและจะได้มีเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอ ในคนปกติความดันโลหิตไม่ควรเกิน 130/85 มิลลิเมตรปรอท ความดันเลือดปกติขณะพักอยู่ในช่วง 100 ถึง 140 มิลลิเมตรปรอท ในช่วงที่หัวใจบีบ และ 60-90 มิลลิเมตรปรอทในช่วงที่หัวใจคลาย ดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงหมายถึงผู้ที่มีความดันเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งยังถือว่าไม่อันตรายสำหรับการสักคิ้ว แต่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงคือมีความดันเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 180 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจบีบและ มาก มากกว่าหรือเท่ากับ 109 มิลลิเมตรปรอท ในช่วงหัวใจคลาย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการสักคิ้ว เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

       จะเห็นได้ว่า ในเรื่องของ การสักคิ้ว จึงควรมีข้อมูลและรายละเอียดในด้านความปลอดภัยของคนที่จะมารับบริการสักกด้วย ช่างสักคิ้วควรมีความรู้ในด้านข้อห้ามและข้อควรระวังเพื่อแนะนำและซักประวัติ ลูกค้าก่อนที่จะทำการสักคิ้ว และการสักคิ้วเป็นงานที่ละเอียดและพิถีพิถันไม่สามารถฝึกทำเอง ถ้าการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเทคนิคต่างๆ และหากไม่ได้เรียนสักคิ้วมา จะทำให้เกิดอันตรายทั้งในผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือยิ่ง ทำให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยแล้ว ยิ่งอาจทำให้ อันตราย ผู้รับการสักอีกด้วยค่ะ

สนใจเรียนสักคิ้วด้วยมาตรฐานการสอนแบบมืออาชีพ ศูนย์ความงามครบวงจร

ติดต่อสอบถามได้ที่ “ครูมด”

เบอร์ : 080-4456090

Line :  :  https://line.me/R/ti/p/%40baimint

ติดตามความหลากหลายต่อได้ที่  www.bsa-eyebrow.com

Facebook : https://www.facebook.com/Eyebrow.By.BSA/