กลไกการห้ามเลือดของระบบผิวหนัง เมื่อเกิดแผลเวลาสักคิ้ว

     สำหรับกลไกลการรักษาแผลนั้นสิ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องหลักก็คือเลือด ซึ่งเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตเพราะเลือดเป็นตัวที่จะนำเอาอาหารและพลังงาน ที่จะนำไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆและขณะเดียวกันก็นำเอาของเสียกลับเพื่อขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ดังนั้นเลือดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายเกือบทั้งหมด แต่จะยกเว้นอวัยวะเช่นผมเล็บกระจกตาดำและเมื่อมีเลือดอยู่เกือบทุกส่วนของร่างกายนั้นจึงมีโอกาสไหลออกจากร่างกายได้โดยไม่ยากถ้าหากเกิดบาดแผลขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและธรรมชาติจึงได้มีการสร้างสิ่งที่ป้องกันการรั่วไหลของเลือด ก็คือกลไกการห้ามเลือดเพราะเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นที่ผิวหนังและมีเลือดไหลออกมาร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้เลือดหยุดไหลโดยมีการแข็งตัวของเลือดเพื่อดุดรอยแตกของเส้นเลือด ถ้าทำดูจะรู้สึกเป็นไตแข็งๆที่บริเวณบาดแผลถ้าหากว่าบาดแผลสกปรกมากก็จะมีเชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรีย์และจะทำให้เชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลได้

    สำหรับในการต่อสู้ป้องกันตามธรรมชาตินี้ถ้าหากใช้จุลินทรีย์มีน้อย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็จะชนะและหายเร็วขึ้นถ้าหากเชื้อจุลินทรีย์มีมากร่างกายอาจจะต้านทานไม่ไหวจะทำให้เกิดพิษขึ้นในร่างกายซึ่งจะทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายอาจเกิดอาการไข้หรือจำเป็นต้องรักษาทางยา แพทย์แผนปัจจุบัน ต่อไป

    สำหรับการแข็งตัวของเลือดเกิดจากสิ่งต่างๆที่อยู่ในเลือดได้แก่ เกล็ดเลือด น้ำเลือด ในเลือดจะมีสารที่มีส่วนที่ทำให้เลือดแข็งตัวคือโปรตีนไฟบริโนเจน สำหรับช่างสักคิ้ว จะมีเทคนิคในการสักคิ้ว ที่ผ่านการเรียนสักคิ้วมาแล้วนั้น จะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับคนไกลการรักษาแผลซึ่งการสักคิ้วก็เป็นการสร้างบาดแผลให้กับร่างกายอีกทางหนึ่ง แต่ไม่ใช่ วิธีที่จะอันตรายมากนะถ้าหากช่างสักคิ้วมีความรู้และรู้จักข้อห้ามต่างๆ ที่ควรละเว้นหรืองดในการสักคิ้วสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันสอนสักคิ้ว ค่ะ

สนใจเรียนสักคิ้วด้วยมาตรฐานการสอนแบบมืออาชีพ ศูนย์ความงามครบวงจร

ติดต่อสอบถามได้ที่ “ครูมด”

เบอร์ : 080-4456090

Line :  :  http://nav.cx/2oBGPLd

ติดตามความหลากหลายต่อได้ที่  www.bsa-eyebrow.com

Facebook : https://www.facebook.com/Eyebrow.By.BSA/